Hydraulické válce


Hydraulické válce jsou hydraulické zařízení fungující na principu Pascalova zákona. Jeho hlavní součásti jsou 2 písty a mezi nimi uzavřená kapalina (hydraulický olej) . Působí-li síla na jeden píst, kapalina přenese sílu k druhému pístu.

Princip hydraulického válce


Síla, působící na první píst, vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tlačí kapalina stejně velkým tlakem a podle velikosti obsahu pístu působí celkovou silou, která může být větší než byla původní síla na první píst. Síla se tak nejen přenáší, ale i zvětšuje.

Hydraulické válce dělíme na 2 typy. První druh se ovládá vypouštěcím ventilem a pro vytažení pístu se používá ovládací tyč, která se zasune do otvoru ve spodní straně válce a pumpuje se s ní dokud není válec roztažen do požadované polohy. Nutno myslet na krajní polohu (maximální vysunutí pístu) a v ní už dále nepumpovat nebo by mohlo dojít k poškození válce přetlakem.

Obsluha hydraulického válce


Před vysunutím válce je nutné otočit vypouštěcím ventilem do uzavřené polohy otáčením ve směru hodinových ručiček. Poté pumpujete ovládací tyčí pro roztažení do požadované délky. Pro stažení pístu velmi pomalu otočte vypouštěcím ventilem proti směru hodinových ručiček. Z důvodu bezpečnosti ventilem otáčejte jen po částech. Rychlostí otáčení vypouštěcího ventilu ovládáte rychlost vypouštění a tím spouštění nákladu.

Druhý druh hydraulických válců jsou válce s pneumatickým pohonem, u kterých je nahrazeno manuální pumpování tyčí za pneumatický pohon, který ovládáte spínačem. Rychlost vypouštění a napouštění opět ovládáte rychlostí otáčení vypouštěcího ventilu jako u válců s ovládací (pumpovací) tyčí.

Pneumatický pohon


Dále se hydraulické válce liší počtem samotných pump. Obecně by se dalo říct čím více tím lépe. Válec s dvěma pumpami zajistí stabilnější a rozloženější přenášení tlaků zatímco válec s jednou pumpou bude zvedat v "rázech" vždy nejvíce při maximálním stlačení pumpovací tyče.

U nás v nabídce naleznete klasické pumpovací hydraulické válce nebo válce s pneumatickým pohonem hydraulické válce a také s jednou tak se dvěma pumpami. Cenové rozdíly mezi válci s jednou nebo se dvěma pumpami jsou v řádech desítek korun. Cena závisí také na maximální nosnosti (výtlaku) jednotlivých válců).

Použití hydraulických válců je velice rozmanité a setkáváme se nimi velice často, protože bývají součástí hydraulických zařízení jako jsou lisy, zvedáky a veškerá manipulační technika. Slouží jako pohonné jednotky hydraulicky ovládaných zařízení a jsou ideální pro montáž do autoklempířských a jiných přípravků, třeba i vlastní výroby. Vhodné jsou pro použití do zařízení v autodílně, stavebním, lesním a zemědělském průmyslu.

Použití hydraulických válců Použití hydraulických válců Použití hydraulických válců


Hydraulické válce slouží pouze pro rozpínání ve vertikální poloze a předmět po roztažení musí být okamžitě zajištěn podpěrami s odpovídající nosností. Celistvost pístnice s čerpadlem dává předpoklad minimálních netěsností a úniků hydraulického oleje ze systému.

Základními kritérii výběru hydraulického válce jsou jeho nosnost/výtlak (zpravidla v tunách), minimální, maximální délka a roztažení (max. - min. délka = roztažení (v mm)) a váha hydraulického válce (v kilogramech).

Nezatěžujte hydraulický válec přes jeho jmenovitou nosnost, přetížením můžete poškodit nebo zcela zničit toto zařízení. Pokud vám od nás bude doručen válec v olejem potřísněné krabici zboží prosím převezměte a dále postupujte dle návodu k příjmu hydrauliky.

K nabídce hydraulických válců

e-Automotive.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma